agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Noordelijke kruistochten

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen 

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

Kunst en Kleine IJstijd

De wortels van het Griekse denken

De vraag die hier voorop staat is: welke zijn de invloeden op het begin van riekse filosde Gofie geweest. Om deze vraag te beantwoorden zullen we onze aandacht richten op West Azië.

Deze lezingencyclus is een speurtocht naar de wortels van het Griekse denken en daarmee die van ons. Het volstaat niet om te beginnen bij de eerste Griekse filosofen. Zij leefden immers aan de rand van een wereld, die toen al meer dan duizend jaar sterrenkunde, rekenkunde, mythes en een schrift kenden. U wordt meegenomen naar de periode rond 2500 voor onze jaartelling en we zullen eindigen met Socrates.

Wat hebben Sumeriërs, Babyloniërs, Hettieten en Feniciërs de Grieken gebracht? Wat hebben deze culturen gemeen, wat hebben zij van elkaar overgenomen, waarin verschillen zij en niet in de laatste plaats hoe hebben zij de gedachtenwereld van de eerste Griekse filosofen beïnvloed? Anders gezegd, de wortels van de Westerse kultuur gaan veel verder terug dan de Grieken.

>>agenda


verdere informatie:

belangrijke literatuur:

Bottéro J. e.a.
Ancestors of the West, writing, reasoning and religion in Mesopotamia, Elam and Greece (2000)
(isbn  0-226-06715-7)

Brandau B., Schickert H.
Hethiter, die unbekannte Weltmacht (2003)
(isbn 3-492-23978-1)

Burkert W.
Die Griechen und der Orient (2003)
(isbn 3 406 50247 4)

Mieroop M. v.d.
A history of the ancient Near East ca 3000-323 BC (2004)
(isbn 0-631-22552-8)

Moscat S. e.a.
The Phoenicians (2001)
(isbn 1-85043-533-2)

West M.L. 
The east face of Hellicon. West Asiatic elements in Greek poetry and myth. (2003)
(isbn 0-19-815221-3)

West M.L.
Early Greek Philosophy and the Orient (2000)
(isbn 0-19-814289-7)