agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Noordelijke kruistochten

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen 

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

Kunst en Kleine IJstijd

Invloeden op het oude testament

In het Oude Testament zijn vele elementen uit geloven en mythes uit de omringende landen te vinden. Het ontstond in een periode dat ook in de hele regio her en der monotheïstische elementen zichtbaar werden en velen zich beriepen op openbaringen.

In West Azië vonden gedurende de periode 1200 tot 400 v.Chr. veranderingen in het religieuze denken plaats. Godenwerelden werden logischer gestructureerd. Het ging overal minder om natuur, meer om macht en deze macht werd in toenemende mate gecentraliseerd in een of meerdere goden. Het Oude Testament vormde hierop geen uitzondering. In het aan ons overgeleverde verhaal zijn verwijzingen naar polytheïsme te vinden en aanwijzingen, dat Jahweh ooit, net als andere goden uit de omgeving, een vrouw, Asjera (de Mesopotamische Isjtar), had.

Verder zullen wij nagaan welke parallellen en gelijksoortige ontwikkelingen er in West Aziatische mythen en geschriften gedurende die tijd waren. Niet alleen zullen we naar de Mesopotamische invloeden kijken aan de hand van onder andere het Gilgamesj-epos en de Enuma Elisj (het Babylonische Nieuw Jaars verhaal) maar ook naar Fenicische invloeden  en hoe deze verhalen en ideeën het Oude Testament beïnvloedden.

>>Agenda


verdere informatie:

belangrijke literatuur:

Davies P.R.
In search of 'ancient Israel' (2003)
(isbn: 1-85075-737-2)

Dever W.G.
Did God have a wife? Archology and folk relegion in ancient Israel.(2005)
(isbn:0-8028-2852-3)

Finkelstein I, Silberman A.N.
De bijbel als mythe, opgravingen vertellen een ander verhaal. (2006)
(isbn: 90-6271-951-1)

Smith M.S.
The early history of God. Yahweh and other deities in ancient Israel. (2002)
(isbn: 0-8028-3972-x)

Smith M.S.
The origins of biblical monotheisme. Israel's polytheistic background and the Ugaritic texts. (2001)
(isbn:0-19-516768-6)

Toorn K. v.d.
Scribal culture and the making of the Hebrew bible. (2007)
(isbn-13: 978-0-674-02437-3)