agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen 

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

 De Noordelijke Kruistochten

Succesvolle kruistochten vonden langs de Oostzee en in het Baltische gebied plaats. Karel de Saxendoder, beter bekend als Karel de Grote, beoorloogde de Saxen met het motto “gedood of gedoopt”. Dit kreeg zijn vervolg midden 12e eeuw. De Deense koning Waldemar de Grote, de Duitse vorst Hendrik de Leeuw en Duitse ridderorden verwierven toen het pauselijk kruistochtbrevet ten tijden van de voorbereidingen voor de Tweede Kruistocht (1147-1149) richting "Heilige Land". Eerst vonden de Noordelijke kruistochten plaats tegen Meckelenburgers en Pommerianen, vervolgens onderwierpen de Duitse ridderorders Pruisen en, in rivaliteit met de Deense koningen, beheersten zij grote delen van het Baltische gebied.


Deze Noordelijke kruistochten hadden allerhande gevolgen voor het Oostzee en Baltische gebied. Zij openden de weg voor de kolonisatie ervan. Hieraan namen niet alleen Duitse maar ook Hollandse, Utrechtse, Friese en Vlaamse boeren deel. Deze Oostkolonisatie in combinatie met de succesvolle kruistochten waren een voorwaarde voor het succes van de Hanzesteden. Zo werd Riga (gesticht in 1201), nadat kruisridders zich daar gevestigd hadden. De stad werd bevolkt door kooplieden uit het Westen en een van de eerste Hanzesteden. Al snel volgden daarna andere steden tussen Stralsund en Tallinn.

Deze lezingen eindigen met de periode rond 1550, nadat de Duitse ridderorden door de Polen verslagen (slag bij Tanneberg in 1410) waren en zich tot het Lutheranisme bekeerd hadden.

>>agendaverdere informatie:

belangrijke literatuur:

Christiansen W.
The northern crusades ( (1977)

(isbn-13: 978 0 14 026653 5)

Froese W.
Geschichte der Ostsee, Völker und Staaten am Baltischen Meer (2008)
(isbn: 978 3 925825 72 9)

Helmold von Bosau
Slawenchronik/Chronica Slavorum
(neu übertragen und erläutert von Stoob H) 1963
bronuitgave

Henry of Livonia/Henricus Lettus
The chronicle of
(Vertaling en opmerkingen J.A.Brundage)2003
(isbn: 978-0-231-12888-6)

North M.
Geschichte Mecklenburg-Vorpommers (2008)
(isbn:978 3 406 57767 3)

Kaljundi L.
Waiting for the barbarians: the imagery, Dynamics and functions of the other in Norther German missionary chronicles 11th - early 13th centuries. (2005)
master thesis universiteit van Tartu

Köhne C.
Die "Ostkolonisation"des Deutschen Ordens im 13. Jahrhundert - nur eine Heidenmission? (2010)
(isbn: 978 3 656 03081 2)

Mol J.
Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden. (2011)
(isbn: 978 90 8704 252 3)

Otten D.
Hoe God verscheen in Saksenland. Widukinds knieval voor Karel de Grote (2012)
(isbn: 978 90 79378 08 1)

Pistohlkors G.von.
Deutsche Geschichte im Osten Europas. Baltische Länder 
Siedler Verlag

Rösener W.
Bauern im Mittelalter (4e aufl 1991)
(isbn: 3 406 30448 6) 

Sarnowsky J.
Der Deutsche Orden. (2007)
(isbn: 978 3 406 5628 1)


links

de slag bij Tanneberg (1410)

Dit filmpje geeft een goed beeld van de voorgeschiedenis en de gevolgen van de slag bij Tannenberg (1410) waarbij de Teutoonse ridderorde een zware nederlaag leed.