agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Noordelijke kruistochten

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

Kunst en Kleine IJstijdDe wortels van het monotheïsme

De kwestie van de wortels en het ontstaan van het monotheïsme is een komplexe. Er kan hierbij gedacht worden aan een abstrahering van de godenwereld als gevolg van het denken over de wereld. 

Een andere zienswijze is; het belang dat vorsten hechten aan een overstijgende eenheid of ideologie in hun veelvolkerenrijken.

Vaststelbaar is wel dat grote monotheïstische religies zich nimmer zonder staatssteun hebben weten te handhaven. Een fraaie bevestiging hiervan komt van de Iraanse vorst Ardasjir (op de troon in 224 na Chr) “Religie en koningschap zijn twee broeders, de een kan niet zonder de ander.”. Ardasjir en zijn tijdgenoot Constantijn de Grote waren de eersten, die een vorm van monotheïsme, respectievelijk de leer van Zarathustra en de leer van Christus, tot staatsgodstdienst verheven hadden. 

Ik ga hierbij in op een aantal belangrijke religies zoals: de leer van Zarathustra, het Jodendom, diverse vormen van Christendom en Islam, hoe deze tot een staatsgodstdienst werden en hoe de overheden daarop inspeelden.

>>agenda


verdere informatie:

belangrijke literatuur:

  Apuleius
  De gouden ezel, Metamorfosen (2012)
  (isbn 978 90 253 6983)


  Athanassiadi P. Frede M.
  Pagan Monoyjeisme in late Antiquity (1999)
  (isbn 0 19 924801 x) 


  BeDuhn J.D.
  The Manichean body, in discipline and ritual (2002)
  (isbn 0-8018-7107-7)

 
  Boyce M.
  Zorastrians, their religious beliefs and practices (2001)
  (isbn 0-415-23903-6)

Boyce M.
Zoroastrianism, textual sources for the study of (1990)
(isbn 0-226-06930-3)

  Burkert W.
  Die Griechen und der Orient (2003)
  (isbn 3 406 50247 4)

Davies P.R.
In search of 'ancient Israel' (2003)
(isbn: 1-85075-737-2)

Dever W.G.
Did God have a wife? Archology and folk relegion in ancient Israel.(2005)
(isbn:0-8028-2852-3)

Finkelstein I, Silberman A.N.
De bijbel als mythe, opgravingen vertellen een ander verhaal. (2006)
(isbn: 90-6271-951-1)

  Gardener I. en Lieu S.N.C.
  Manichean texts from the Roman Empire (2004)
  (isbn 0 521 56822 6)


  Jacobson T.
  The treasures of darkness. A history of Mesopotamian religion. (1976)
  (isbn 0-300-02291-3)


  Meijer F.
  Twee steden, de opkomst van Constantinopel neergang van   Rome,330-608         (2013)
  (isbn 978 90 253 01248)


  Mulder E,Milo T
  De omstreden bronnen van de Islam (2009)
  (978 90 211 4210 4)


  O'Grady S.
  En de mens schiep god. De wereld in de dagen van Jezus (2012)
  (isbn 9789059778436)


  Ohlig K H, Puin G R (Hg)
  Die dunklen Anfänge, Neue Forshungen zur Entsstehung und frühen Geschischte     des Islam (2005)

  (isbn 389930 128 5)

  Ohlig K H (Hg)
   Der frühe Islam. Eine historisch-kritische Rekonstruktion anhand zeitgenössischer    Quellen (2007)
   (isbn  978 389930 090 1)

   Philostratus
   Het leven van Apollonius van Tyana (2013)
  (isbn 978 90 253 01347)

  Raedts P.
  De uitvinding van de rooms -katholieke kerk (2014)
  (isbn 978 90 284 2561 3)


  Sarris P
  Empires of faith. The fall of the Rome to the rise of Islam, 500-700 (2011)
  (isbn 978 0 19 967535 7)


  Schepel S.
  Enuma elisj. Het Babylonische scheppingsverhaal.(2002)
  (isbn 90-202-1962-6)


  Smith M.S.
  The early history of God. Yahweh and other deities in ancient Israel. (2002)
  (isbn: 0-8028-3972-x)

Smith M.S.
The origins of biblical monotheisme. Israel's polytheistic background and the Ugaritic texts. (2001)
(isbn:0-19-516768-6)

  Stol A.
  Nestorianen, de ondergang van een volk (1977)
  (isbn90 6135 252 5)
 

Vries de J. 
De gatha's van Zarathustra (1995)
(isbn 90 6271 854 -x)

  West M.L. 
  The east face of Hellicon. West Asiatic elements in Greek poetry and myth.         (2003)
  (isbn 0-19-815221-3)

   West M.L.
   Early Greek Philosophy and the Orient (2000)
(  (isbn 0-19-814289-7)
 

Zaehner R.C.
The dawn and twilight of Zorastrianisme (2003)
(isbn 1 84212 165 0)

diversen

website