agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Noordelijke kruistochten

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen 

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

De Kleine IJstijd (1300-1870)

 

Gedurende de Kleine IJstijd kon het in Europa zeer koud worden, veelal gepaard met hevige neerslag. Gevolg: misoogsten, soms voor een paar opeenvolgende jaren, overstromingen en hongersnoden. Deze effecten werden zo her en der versterkt door de pest.

            Gedurende de periode van een paar eeuwen goedgunstig klimaat kwam Europa tot bloei. Toen brak de Kleine IJstijd aan en kwam direct daarop de pest. Beide leidden uiteindelijk tot grote maatschappelijke veranderingen zoals het verdwijnen van het feodalisme in West-Europa en stedelijke verordeningen in zake arbeid en ziekten. Net zo belangrijk was de verandering in het denken over de godheid. In plaats van de almachtige God en Christus Koning kwamen nu de lijdende Christus en de straffende godheid. Dit alles ging gepaard met puriteinse opvattingen, die uiteindelijk leidden tot “protestantse” en andere stromingen, vanitas-schilderijen en verhalen over het zoeken van een paradijs op aarde, zoals Luilekkerland, maar kregen nu een moralistisch sausje. Dit alles kwam vanaf het einde van de 15e eeuw opgang. Vanaf het moment dat misoogsten, barre weersomstandigheden en ziekten niet meer uitsluitend aan een godheid, duivel of  heks werden toegeschreven, zien we dat vanaf 1700 de overheid in toenemende mate de schuld kreeg van de hongersnoden, met als gevolg staatsingrijpen in de economie en wanneer dit niet tot een oplossing van de problemen leidde, revolten zoals de Franse revolutie.

>>agenda


verdere informatie:

belangrijke literatuur:

Behringer W.
A cultural history of Climate (2010)
(isbn. 978-07456-4529-2)

Buisman J.
Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen.(Deel 1 t.m 5, is vanaf 0 t.m. 1750, verschenen vanaf 1995 tot 2006)

Fagan B. 
The little Ica Age, how climate made history (1300-1850). New York 2000

Kroonenberg S.
De menselijke maat, de aarde over tienduizend jaar. (2010)
(isbn 978-90-467-0296-4)

Lis C. en Soly H. 
Armoede en kapitalisme in pre-industriëel Europa. Antwerpen 1980

Le Roy Ladurie E.
Histoire humaine et comparée du climat.(Tome 1 en 2, 2004 en 2006)

Parker G.
Global crisis, war, climate change & catastrophe in the 17th century. New Haven 2014 

Pleij. P. 
Dromen van Cocagne.
Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven. Amsterdam 1997

White S.
The climate of rebellion in the early modern Ottoman Empire. New York 2011