agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Noordelijke kruistochten

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen 

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

Kunst en Kleine IJstijd


Karel de Grote, 

    ‘de Saksenslachter‘

  Precies 1400 jaar overleed Karel. Hij wordt geprezen als de           stimulator van de Karolingische Renaissance (onderwijs, schrift      en kunst) en verguisd wegens zijn hardhandige bekering van de   Saksen (‘dood of gedoopt‘) en inlijving van zelfstadige staten.   Karel beschouwde zich als ‘heerser door Gods genade‘, net als   zijn vader Pepijn de Korte, die als eerste Frankische vorst dit        concept hanteerde. De Duitse keizers zagen zich maar al te         graag als voortzetters van het Karolingische beleid. Zo werd         Karel op initiatief van keizer Frederik Barbarossa in 1165 met de   goedkeuring van de tegenpaus Paschalis III, heilig verklaard.
  Zijn faam leefde nog lang voort. Er verschenen Karelromans         zoals Karel ende Elegast (circa 1270) en de Vier Heemskinderen     (circa 1490).
 
   In de zomermaanden is er in Aken een groots opgezette          tentoonstelling gewijd aan Karel de Grote. 

>>agenda


verdere informatie:

belangrijke literatuur:

  Einhard
  Vita Karoli Magni/Das Leben Karls des Grossen
  (isbn 978 3 15 001996 2


  Hodges R.
  Towns and trade in the age of Charlemagne (2003)
  (isbn: 0 7156 2965 4)

  Raedts P.
  De uitvinding van de rooms-katholieke kerk (2014)
  (isbn:978 90 284 2561 3)
   
  Tuuk L.v.d.
  De Friezen, de vroegste geschiedenis van het Nederlandse kustgebied. (2013)
  (isbn: 978 94 0 190 166 6)

Otten D.
Hoe God verscheen in Saksenland. Widukinds knieval voor Karel de Grote (2012)
(isbn: 978 90 79378 08 1)

Saris P.
Empires of faith, the fall of Rome to the rise of Islam, 500-700 (2013)
(isbn: 978 0 19 967635 7)

Weinfurter S.
Karl der Grosse, der Heilige Barbar (2013)
(isbn 978 3 492 05582 6)

  

links