agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Noordelijke kruistochten

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen 

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

Kunst en Kleine IJstijd

plannen

Hans Alles

Contact

Boek bestellen

Overige , downloads

Hans Alles studeerde in 1982 aan de vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam af met als specialisatie Afrikaanse geschiedenis. Nadat hij verscheidene malen dat continent bereisd had en verschillende historische publicaties over Afrika van zijn hand waren verschenen, verschoof van lieverlede zijn aandacht naar andere historische onderwerpen.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw hield hij zich bezig met filosofie maar al snel bleek dat hij zich toch meer historicus voelde. Een nieuwe reeks activiteiten ontstond: het geven van lezingen tot het schrijven van een boek over Centraal-Azië.

De eerste lezing, “de wortels van het Griekse denken” sloot aan bij zijn vorige, filosofische, belangstelling. Hierin wordt onderzocht waar de eerste Griekse filosofen, de pre-Socraten, hun ideeën vandaan haalden. Door terug te gaan in de tijd en wel naar de Soemeriërs, werd duidelijk, dat de wortels van het denken in Mesopotamië, Anatolië aan de Oostkant van de Middellandse zee lagen. Dit onderzoek riep bij hem de belangstelling voor de oude geschiedenis van West Azië wakker. Dit leidde tot een serie lezingen over verwante onderwerpen zoals de leer van de Iraanse profeet Zarathoestra en diens invloed op andere religies zoals het Jodendom en het Christendom en de rol van Mani. Een ander onderwerp is het veelgodendom in de bijbel zoals dat in de bijbel zichtbaar wordt en die via archeologische opgravingen en het bekijken van de verwantschap van verhalen met de religies uit de omgeving (Fenicië, Iran, Mesopotamië) een bevestiging vinden. En ten slotte de behandeling van het Gilgamesj-epos, waarbij de ontstaansgeschiedenis en invloed van het epos op andere verhalen (zoals op de Homeros) bekeken worden.

 

De andere reeks lezingen zijn anders. Zij gaan uit van de materiele situatie waarin mensen verkeren. De eerste hierin is “van Oerknal tot internet”. Zij vangt aan bij de oerknal en via de vorming van sterrenstelsels, de aarde, het leven en eindigt met de mensenmaatschappij. De daarop volgende lezingen zijn te bezien vanuit het perspectief van “de geschiedenis in het groot” detailstudies maar pogen wel tussen de gebeurtenissen een breed verband in tijd en ruimte aan te leggen. De lezing over zijderoute vangt aan met de domesticatie van het paard en eindigt rond 1700 nChr. is daar een voorbeeld van. De andere draagt de titel ”Friezen,Vikingen en Hanzen en Hollanders” die in essentie de geschiedenis van de handel Oostzee Noordzee en de stedelijke sociaal-economische ontwikkeling behandelt. Een lezingenserie behandelt de Noordelijke kruistochten (periode 800 tot 1500), waarin een verband gelegd wordt tussen de kruistochten aan de Oostzee en het Baltische gebied, de Oost-kolonisatie en de opkomst van de Hanzen steden. Beide lezingen laten zien dat er een sterke band is tussen de Oostzee en de Noordzee. En ten slotte een lezing over de Kleine IJstijd en klimaat en geschiedenis. Hier bleek dat vele gebeurtenissen mede bepaald werden door klimaatveranderingen.


De derde reeks lezingen betreffen vooral Iran en Centraal-Azië. De aanzet tot deze lezingen was een eerste bezoek aan Iran, waarna een tweede volgde en ten slotte een bezoek aan een aantal Centraal-Aziatische landen.

   

belangstelling

Niet alleen geeft hij lezingen op volksuniversiteiten maar ook in andere verbanden. U kunt hem uitnodigen voor lezingen zoals die hier beschreven staan. In nader overleg zal bekeken worden welke onderwerpen van belang zijn en hoe lang zij mogen duren

Als u hiervoor belangstelling heeft, neem dan contact op. 
 

Contact

tel. 020 - 41 99 381

hans.alles@inter.nl.net

naam A value is required.
email A value is required.
onderwerp A value is required.
  A value is required.
 

Boek bestellen

Indien u een boek bestelt, geef dan in bovenstaande mailer uw naam, adres, woonplaats, postcode en het aantal exemplaren dat u wilt bestellen. Bij bestelling van 1 exemplaar van het boek worden de prijs van het boek van €12,00 inclusief de portokosten  in rekening gebracht via een bijgeleverde factuur.

Overige

    downloads: