agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Noordelijke kruistochten

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen 

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

Gilgamesj

Het Gilgamesj-epos, het oudst bekende epos, is in Mesopotamië ongeveer 2000 v.Chr. in kleitabetten gegrift. Gedurende de 1000 jaar daarna is deze tekst uitgewerkt en wijd verbreid in heel West Azië. Zo liet het epos niet alleen zijn sporen na in de bijbel, met name het zondvloedverhaal, maar ook in de verhalen van Homerus en Islamitische verhalen.

De kern van het epos is, dat Gilgamesj, de koning van Oeroek denkt dat hij over alles en iedereen kan regeren. De goden bedwingen hem door Enkidoe te scheppen. Zij raakten bevriend trokken weg om heldendaden te verrichten. Daarbij tarten zij de goden, die dat niet over hun kant kunnen laten gaan. Als straf sterft Gilgamesj zijn beste vriend Enkidoe. Gilgamesj wordt bang voor de dood en gaat op zoek naar het geheim van onsterfelijkheid. Maar als een wijze vorst keert Gilgamesj terug in Oeroek.

De 13e eeuwse versie van het epos die hier gebruikt wordt, kent ook een geschiedenis. Hierbij valt op, dat Gilgamesj in de loop der eeuwen van een held steeds meer een mens wordt en Enkidoe van dienaar/slaaf tot vriend evolueert.

>>agenda


verdere informatie:

belangrijke literatuur:

Dalley S.
Myths from Mesopotamia, creation, the flood, Gilgamesh and others. 
(2000)
(isbn 0-19-283589-0) 

Feyter de Th. 
Het Gilgamesj-epos. (2005)
(isbn 90-263-1943-7)

Mieroop v.d. M. 
A history of the ancient Near East ca. 3000-323 BC. (2004)
(isbn 0-631-22552-8)

Nemet-Nejat K.R. 
Daily life in ancient Mesopotamia. (2002)
(isbn 1-56563-712-7)

Jacobson T.
The treasures of darkness. A history of Mesopotamian religion. (1976)
(isbn 0-300-02291-3)

Sallaberger W.
Das Gilgamesch-epos, Mythos, Werk und Tradition. (2008)
(isbn 978-3-406-56243-3)

Schepel S.
Enuma elisj. Het Babylonische scheppingsverhaal.(2002)
(isbn 90-202-1962-6)

Vanstipthout H.
Het epos van Gilgames. (2002)
(isbn 90-5875 101-5)

Vanstipthout H.
Eduba, schrijven en lezen in Sumer.
(isbn 90-5875-192-9)

West M.L. 
The east face of Hellicon. West Asiatic elements in Greek poetry and myth. (2003)
(isbn 0-19-815221-3)

diversen

stripboek over Gilgamesj:
Gwen de Bonneval & Frantz Duchazeau, Gilgamesj

muziek,
een oratorium over Gilgamesj:
Bohuslav Martinu: The epic of Gilgamesh (Naxos)

voor fanfare/harmonie orkest
Bert Appermont: Symphony nr.1: Gilgamesh (2003) 

links
www.speechisfire.com
Via deze link kunt u beluisteren hoe men denkt dat Akkadische teksten zoals die van de Gilgamesj in het Akkadisch geklonken zouden kunnen hebben. Ook andere Mesopotamische verhalen of fragmenten ervan worden hier ten gehore gebracht.

handout
Bij elke cursus wordt een handout uitgedeeld, deze bestaat uit relevante teksten, kaarten, tabellen, schema's e.d. Indien u hiervoor belangstelling heeft, klik dan op hier