agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Noordelijke kruistochten

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen 

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

Kunst en Kleine IJstijd

plannenDe vele gezichten van Centraal Azië

Het gebied tussen de Kaspische Zee en China wordt Centraal Azië genoemd. Het vormt het midden van Euraziatisch continent. Centraal Azië is het kloppend hart, dat een grote invloed had gehad op de geschiedenis van het continent en controleerde de zijderoute. 

Het gebied kende zelf ook weer een turbulente geschiedenis. Tot ongeveer 800 na Chr. werd het gebied economisch en politiek gedomineerd door Indo-Europese taal sprekende volkeren. Nadien werd die positie van lieverlede overgenomen door Turkvolkeren, die vele verworvenheden van de dominante Iraanse cultuur overnamen. Deze Turkvolkeren waren niet uitsluitend nomadische aanvallers op de landbouwstaten als Iran of Byzantium maar ook bouwers van grote rijken en prachtige steden waarvan Samarkand, Khiva en Buchara getuigen. Ook leverde het gebied vele wetenschappers, waarvan een ons het begrip algoritme heeft geleverd. Het begrip is afgeleid van het Perzische woord Gaaraz naar de naam van de  wiskundige Al-Chwarizmi. 

Deze door Turkvolkeren gedomineerde rijken in Centraal Azië stagneerden vanaf 1600, raakten  in verval en werden een soort roversstaatjes. De Russische overheersing of beter kolonialisme kreeg nadien haar vorm. Deze toestand duurde tot 1992 waarna met het uiteenvallen van de Sovjet Unie Oezbekistan, Turkmenistan, Kazachstan, Kirgizië en Tadjikistan met grote problemen zich tot zelfstandige veelal dictatoriale staten ontwikkelden.

 

>>agenda


verdere informatie:

belangrijke literatuur:

  Anthony D.W.
  The horse, the wheel and language. How bronze-age riders from the Eurasian
  steppes shaped the modern world. (2007)
( isbn 978-0-691-05887-0)

  Axworthy M.
  Iran, een cultuurgeschiedenis (2015)
  (isbn: 9054601558
)

  Baldick J.
  Mystical islam, an introduction to sufisme (2012)
  (isbn: 978081471139-2)

  Beckwith C.I.
  Empires of the silk road. A history of Central Eurasia from the Bronze Age to the     present. (2009)
 (isbn 978-0-691-13589-2)


  Bregel Y.
  A historical atlas of Central Asia (2003)
  (isbn: 9004123210)

  Findley C.V.
  The Turks in world history (2005)
  (isbn: 97801951726-8)
 
 
  Kamp M.
  The woman in Uzbekistan, Islam, modernity, and unveiling under communisme
  (2006)
  (isbn:  978029598644-9)

  Rashid A.
  Jihad, de opkomst van het moslimfundamentalisme in Centraal-Azië (2002)
  (isbn: 9045008823)

  Soucek S.
  A history of Inner Asia (2005)
  (isbn: 0521657040)

  Starr S.F.
  Lost Enlightenment, Central Asia's Golden Age from Arab conquest to Tamerlane   (2013)
  (isbn 9780691165851)
         

links