agenda

Publicaties

Cursusaanbod

De wortels van het Griekse denken

Gilgamesj - epos

Zarathoestra en zijn invloed

Mani en zijn invloed

Invloeden op het Oude Testament

De geschiedenis van alles: van oerknal tot internet

Steppevolkeren en de zijderoute

Vikingen, Hanzen en Hollanders

De Noordelijke kruistochten

De Kleine IJstijd (1300-1870)

Karel de Grote, de Saksenslachter

De wortels van het monotheisme

De Heldere Middeleeuwen 

Iran

Geschiedenis en klimaat

De vele gezichten van Centraal Azië

De bloei van het kalifaat van Bagdad

plannenDe bloei van het kalifaat van Bagdad

Het verhaal vangt aan in de 5e eeuw n.Chr. om te laten zien, hoe gemakkelijk de verovering en de machtsovername van de Arabieren/islamieten in de 7e eeuw verliepen. Het eindigt in de 13e eeuw met de Mongoolse inname en verwoesting van Bagdad. In die tussen liggende tijd versmolten Griekse, Mesopotamische, Perzische, Arabische en Indiase invloeden en kwamen wetenschap, kunst en filosofie tot bloei.

 

In de 6e eeuw teisterden pest en hongersnoden het Byzantijnse en Perzische rijk. Daar bovenop kwamen hun onderlinge oorlogen. Uiteindelijk raakten zij zo uitgeput dat iedereen die zich een beetje georganiseerd had zich te goed kon doen aan hun territoria. Dit leidde spoedig tot het kalifaat van de Omajjaden (661-750) dat te Damascus zetelde en gebruik maakte van de Byzantijnse erfenis. Hierin kwam verandering door een opstand, die onder meer veroorzaakt werd daar de Perzisch sprekenden zich achtergesteld voelden ten opzichte van de Arabieren, het ongenoegen over Omajjadische weelderige levensstijl en dat een kalief familie van Mohammed moest zijn. De opstand begon in Khorassan (west Turkemenistan en noordoost Iran), waaraan zowel Perzen, Arabieren als anders gelovigen deelnamen. Hierna kwamen de kaliefs uit de Abbasidenfamilie (750-1258) die zich met enige onderbrekingen in Bagdad gevestigd hadden. Zij verloren al snel hun politieke macht, door de feitelijke opsplitsing van het kalifaat in de 9e eeuw en vervolgens doordat de politieke en militaire macht vanaf 946 in handen van anderen kwamen, zoals de Iraanse shi’itische Boejiden (932-1055) en later de Turkse Seltsjoeken (1037-1194).

Gedurende de Abbasidenperiode kwam wetenschap en cultuur tot grote bloei, er zal aandacht besteed worden aan gedichten, filosofie en wetenschap naast de levendige debatten over het geloof.

 

>>agenda


verdere informatie:

belangrijke literatuur:

  Alles H.
  De vele gezichten van Centraal Azië. 4000 jaar geschiedenis van
  Centraal-Azië. (2019)
  (isbn: 9789090321509)

  Axworthy M.
  Iran, een cultuurgeschiedenis (2015)
  (isbn: 9054601558
)

  Baldick J.
  Mystical islam, an introduction to sufisme (2012)
  (isbn: 978081471139-2)
 
  Bauer Th.
  Die Kultur de Ambiguität. Eine andere Geschichte de Islams (2019, 6e druk)
  (isbn: 9783458710332)

  Bennison A.K.
  The great Calips. The golden age of the Abbasid empire. (2011)
  (isbn: 9781848859760)
    

  Findley C.V.
  The Turks in world history (2005)
  (isbn: 97801951726-8)

  Gutas D.
  Greek thought, Arabic culture. The Graeco-Arabis Translation movement in           Bagdad and the early Abbasid society (1998)
  (isbn: 0415061334)  

  Kennedy H.
  The great arab conquests. How the spread of islam changed the world we live       in (2007)
  (isbn: 9780753823897)

  Leezenberg M.
  Islamitische filosofie. Een geschiedenis.(2001)
  (isbn: 9054600462)

  Peacock A.C.S.
  The Great Seljuk empire (2015)
  (isbn: 9780748638260)
   

  Soucek S.
  A history of Inner Asia (2005)
  (isbn: 0521657040)

  Starr S.F.
  Lost Enlightenment, Central Asia's Golden Age from Arab conquest to Tamerlane   (2013)
  (isbn 9780691165851)

  tijdschriften:

 
Lampas sept.2013: De klassieke oudjeid in de islamitische wereld

  Zenobiareeks: Zenobia van Palmyra (2018)
                      Mohammed en de late oudheid (2018)
         

links